• Slider Image
 • Slider Image
 • Slider ImagewebAS – 'web Analytical Software’

narzędzie informatyczne do zarządzania finansami i efektywnością działalności grup spółek

webAS wspiera procesy budżetowania, controllingu i poprawy efektywności:

 • Budżetowanie, z możliwością budowania budżetów 'bottom-up’ według ustalonych procedur
 • Tworzenie i monitorowanie budżetów możliwe jest dla dowolnie skonfigurowanych ośrodków kosztów i dowolnego planu kont, a także struktury organizacyjnej firm, lokalizacji geograficznej prowadzonej działalności, czy też zgodnie ze strukturą klientów.
 • Monitorowanie realizacji budżetów przez porównanie zapisów księgowych z zatwierdzonymi budżetami dla pojedynczych i wielu ośrodków kosztów, spółek lub ich grup, poszczególnych klientów, miejsc prowadzenia działalności
 • Możliwe jest monitorowanie realizacji budżetów dla różnych grup/typów kont.
 • Dashboard zarządczy raportuje aktualną realizację zadanych wskaźników KPI.
 • W systemie można prowadzić aktualizowane prognozowanie wyników w strukturze przyjętej dla budżetu.
 • Można tworzyć i egzekwować plany naprawcze.
 • System pozwala też na zarządzanie wydajnością pracy i oferuje inne narzędzia poprawiania efektywności.

Dostęp do systemu jest możliwy na dwa sposoby: (1) przez aplikację serwerową: bezpośrednio, w Intranecie, przez VPN lub zdalny pulpit, z możliwością ustawień administracyjnych oraz (2) przez aplikację webową, przez przeglądarkę, bez dostępu administracyjnego.

Dane w webAS zorganizowane są na dwa sposoby: (1) dane podstawowe opisujące strukturę organizacji, lokalizacje, podmioty, usługi itp. oraz (2) dane operacyjne: czyli zapisy budżetowe, szybkie szacunki (’quick’), zapisy księgowe (’actual’) i wartości prognozowane, ale także dane niefinansowe używane do obliczeń KPI, tworzenia planów naprawczych, zmian w organizacji pracy.

Są trzy sposoby wprowadzania danych do systemu webAS:

 • import zapisów księgowych z ERP
 • ręczne wprowadzanie danych
 • z plików płaskich (np. arkuszy Excel).

Technicznie, webAS tworzą następujące moduły, które można wykorzystywać oddzielnie, lecz które dają najlepszy efekt zastosowane w komplecie:

 • Budżet i rachunek strat i zysków
 • Aktywa i bilans
 • Należności – zarządzanie gotówką
 • Umowy
 • Plany działania i organizacja pracy

System wymaga integracji z systemem finansowo-księgowym. Integracja jest możliwa z każdym systemem. Można osiągnąć efekt ERP łącząc webAS z podstawowymi modułami nowoczesnych systemów księgowych.

System umożliwia stosowanie różnych poziomów agregacji danych oraz stosowania do nich różnych wymiarów (’dimensions’), czyli analizowania danych z różnej perspektywy przez ich grupowanie, filtrowanie i kategoryzowanie. Można stosować kilka wymiarów jednocześnie (’multi-choice’).

webAS pozwala budować różne scenariusze w ramach procedury budowania i monitorowania budżetów: