• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider ImageACS to rozwiązanie do zarządzanie żywieniem – w szczególności żywieniem w szpitalach.
 

System IT PLM® to platforma obsługująca sprzedaż bezpośrednią (Krótkie Łańcuchy dostaw Żywności) w ramach lokalnych rynków rolnych opracowana na zlecenie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. System umożliwia sprzedaż produktów lokalnych wiadomego pochodzenia, bezpośrednio od producentów. W wersji oryginalnej, system powstał dla obsługi producentów  zakwalifikowanych do systemu sprzedaży „Produkt Lokalny z Małopolski”.

IT PLM® wraz z ACS® – obsługuje podstawowe procesy związane z oferowaniem surowców i produktów rolnych, magazynowaniem, produkcją posiłków i przetworów oraz ich sprzedażą bezpośrednią.

IT PLM® działa jako narzędzie informatyczne wspierające lokalny rynek rolny w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

Innowacyjnym uzupełnieniem tego systemu wsparcia informatycznego jest 'kolaboratywna logistyka’ – tworząc zintegrowany system ApetIT CL – oprogramowanie do aktywizacji i samoorganizacji lokalnego transportu i magazynów z wykorzystaniem w pierwszym rzędzie istniejących zasobów na zasadach współdzielenia.

IT PLM® to dostępne przez przeglądarkę Internetową narzędzie lokalnego rynku rolnego, w którym w tygodniowych (lub krótszych) cyklach współdziałają:

  • Rolnik, producent rolny
  • Konsument
  • Organizator Dystrybucji produktów będących przedmiotem transakcji pomiędzy rolnikiem/producentem a konsumentem.

ApetIT CL

Technologicznie, ApetIT CL® składa się z warstw:

  • tradycyjnych/ew. rozproszonych (‘Ðaps’) aplikacji użytkowych działających w ‘back-end’
  • mobilnych narzędzi geolokalizacji w smartfonie
  • webowych i mobilnych aplikacji front-end
  • warstwy transakcyjnej w prywatnej (rejestrowanej) sieci blockchain 2.0 wspierającej rozproszony rejestr (DLT) i umowy cyfrowe ‘smart contracts’.