aco2.html aco2.html aco2.html aco2.html aco2.html  
 
  • ACO
  • ACO
  • ACO
 
 
 

A-Co.Umowy to ewidencja umów, czyli system zarządzający zbiorem dokumentów prawnych.

Dokumenty są przyporządkowane do zdefiniowanych podmiotów prawnych, co pozwala na obsługę kilku firm czy instytucji. Mogą być też grupowane jeśli przedmiot zainteresowania dotyczy aneksu do umowy. Na podstawie informacji w nich zawartych możliwe jest np. automatyczne fakturowanie czy windykacja należności, których proces podlega ciągłej kontroli w systemie. Proces wprowadzania umowy składa się z wczytania zeskanowanego dokumentu, który odbywa się wprost z programu, uzupełnienia informacji sprowadzającym się do wyboru sparametryzowanych cech (rodzaj dokumentu, rodzaj umowy, osoba odpowiedzialna), oraz wypełnieniu informacji o Kontrahencie, który następnie zostanie przeniesiony do systemów kooperacyjnych.

Przy współpracy z systemami księgowymi różnych producentów możliwe jest śledzenie stanu rozrachunków – zobowiązań, należności, związanych z danym kontrahentem, ze wszystkimi kontrahentami w ramach jednego, lub wszystkich podmiotów.