aco2.html aco2.html aco2.html aco2.html aco2.html  
 
  • ACO
  • ACO
  • ACO
 
 
 

System A-CO Środki trwałe to praktyczne narzędzie do ewidencji środków trwałych, które w klarowny sposób kataloguje informacje o posiadanych aktywach trwałych firmy. Znajdują się tu cechy charakterystyczne, zdjęcia, aktualna lokalizacja, osoba odpowiedzialna, części składowe i podobne dane, których obecność jest w większości nieodzowna i charakteryzuje się małą zmiennością, co ułatwia utrzymanie aktualności danych.

System A-CO Środki trwałe dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodami: liniową, degresywną, jednorazową, indywidualną i naturalną. Możliwe jest przeglądanie historii operacji, drukowanie dokumentów OT i LT, generowanie dekretów do programów księgowych, wyświetlenie planu amortyzacji. Dostarcza statystyk i podsumowań np. sumy naliczeń, sumy wartości środków trwałych. Jest właściwym rozwiązaniem dla firm, w których ewidencja środków trwałych nie leży w centrum uwagi, a jest tylko jednym z aspektów prowadzenia efektywnej działalności.

System A-CO Środki trwałe współpracuje z programami księgowymi pakietów Enova, CDN-KH, Perseusz, CDN-XL, CDN-Optma.